Jag är psykolog, docent i psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg psykolog/leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi med mångårig erfarenhet av behandling, utbildning, handledning och forskning inom området KBT, certifierad av svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, 

I november 2018 utkom jag med boken "Självkänsla och perfektionism. Från teori och forskning till klinisk tillämpning" hos förlaget Studentlitteratur.
Makower psykologi erbjuder behandling för sviktande självkänsla och perfektionism. Mer om det kan du läsa på min hemsida www.makowerpsykologi.se