Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) från Uppsala universitet. Vidare har jag en specialistutbildning i klinisk psykologi/psykoterapi samt handledarutbildning (KBT) från Linköpings universitet.  Arbetet bedrivs även utifrån nyare form av beteendeterapi, Acceptance and commitment therapy (ACT). Huvudsaken är evidensbaserad praktik.

Som leg. psykolog/leg. psykoterapeut har jag erfarenhet av arbete med unga vuxna och vuxna från offentlig och privat verksamhet. Mina erfarenheter omfattar bland annat arbete med olika former av psykiska besvär, stressrelaterad ohälsa, relationsproblem, missbruk och neuropsykiatri. Jag har tidigare arbetat inom landsting, statlig institution, kommunal verksamhet och företagshälsovård.

Kontakten börjar oftast med 3 bedömningssamtal. Under dessa första samtal kommer vi tillsammans fram till om en behandling ska inledas hos mig. Behandlingen omfattar ca 6-20 sessioner och varje session är 45 minuter.

Parterapi. Vid relationsproblem kan det vara svårt att på egen hand bryta negativa mönster som tenderar att sprida sig till olika områden. Det kan då vara hjälpsamt med en oberoende part för att få till konstruktiva samtal för att få till önskad förändring. Terapin inleds med tre bedömningssamtal, ett gemensamt och därefter parterna var för sig. Bedömningsfasen avslutas med ett gemensamt återkopplingssamtal. Syftet är att paret tillsammans med terapeuten kartlägger och får förståelse för hur problemen ser ut. Därefter återger terapeuten bedömningen och den fortsatta behandlingen planeras. Behandlingslängden varierar men vanligtvis ses man varannan till var fjärde vecka under några månaders tid.

Handledning. Jag erbjuder även egenterapi, verksamhetshandledning och utbildningshandledning. Verksamhetshandledning sker oftast en till två gånger i månaden, oftast två till tre timmar per tillfälle. Utbildningshandledning kan erbjudas för blivande psykologer och psykoterapeuter inom KBT.

Välkommen att kontakta mig för mer information. Hemsida: www.carinalundeen.se