Min inriktning i samtalsterapin grundar sig framför allt i kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och affektfokuserad terapi. Arbetssätt och metod anpassas alltid efter problemområde och önskemål från dig som söker hjälp.

Jag har erfarenhet av att möta barn, unga och vuxna med olika former av psykisk ohälsa. Som psykolog har jag jobbat på vårdcentral, inom barn- och ungdomspsykiatrin och för närvarande som stödverksamhetsansvarig på en ungdomsjour.

I många fall handlar arbetet om att tillsammans identifiera och förstå återkommande tankar, känslor och beteenden som orsakar lidande i vardagen. Vi arbetar med att utveckla strategier och förhållningssätt i relation till dessa upplevelser. Det kan också handla om att fundera över vad som är viktigt för en i olika livsområden och att ta steg mot att leva ett liv som känns meningsfullt.

Att ibland må dåligt är vanligt och en naturlig del av att vara människa. Ibland kan det dock behövas stöttning och hjälp i förhållningssättet till sitt inre liv och sin livssituation. Några vanliga områden de jag träffar vill ha hjälp med är nedstämdhet, oro och ångest, krisreaktioner, bearbetning av traumatiska upplevelser, stress, relationsproblem, självkritik och svårigheter i att se till sina egna behov och känslor.

Samtalen äger rum på en mottagning på Luntmakargatan i Stockholm. Hur många samtal kontakten består av kan vara olika. Vissa behöver bara några enstaka samtal, medan andra behöver och vill ha en längre kontakt. Det bestämmer vi tillsammans. Välkommen på ett första samtal! 

Du kan också läsa mer på www.psykologjosefine.se