Jag erbjuder psykoterapikontakt vid krisreaktioner, relationsproblem, utmattningssymtom och andra tillfälliga eller mer kontinuerliga svårigheter i livssituationen. Min inriktning är relationell på psykodynamisk grund. Kontakten utformas efter ditt behov och kan vara av orienterande karaktär, av korttidskaraktär eller pågå under en längre tid.