Jag är legitimerad psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi. Jag har även utbildning inom utredning och diagnostisering av barn. Jag erbjuder bl a psykoterapi, stödsamtal, hypnos, parrådgivning, familjesamtal samt ledarskapsutveckling, handledning i grupp eller individuellt. På min hemsida www.psykologimottagning.se kan du läsa mer om vad jag erbjuder.

Jag erbjuder professionell hjälp i samtalsform. Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grundsyn. Det innebär en betoning på relationers betydelse och att tidigare erfarenheter påverkar hur man möter och reagerar på nya situationer och att psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå. Jag arbetar även med kognitiva metoder då det är viktigt att förstå hur negativa tankemönster styr och påverkar hur man möter livet. Moderna metoder som avslappning och stabiliseringsövningar och hypnos kan också vara till hjälp för att ge kroppen möjlighet till vila och återhämtning och läkning. Jag arbetar även med EMDR vid svåra livshändelser. Metoderna jag använder är grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet och har utvecklats genom forskning, och anpassas till de behov som du har. Genom att bli medveten och reflektera kring sig själv i en förtroendefull samarbetsrelation blir det möjligt att förstå, känna igen och förändra tankar, beteenden och känslor till mer ändamålsenliga livsmönster. Ibland kan det räcka med några enstaka samtal för att känna att ens liv är hanterbart igen, i andra situationer kan en längre kontakt vara nödvändig. I inledande samtal formulerar och bedömer vi tillsammans vilka dina behov är.
Det finns möjlighet till akuttider, kvälls- och helgtider. Mottagningen samarbetar med psykiater.