Jag heter Inga-Lill Lindström är leg psykolog, leg psykoterapeut och psykoanalytiker IPA.
Medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen.

Privatpraktiserande och verksam med psykoanalys, psykoterapi, handledning, konsultation och utbildning. 
Verksam sedan 1987 och privatpraktiserande sedan mitten av 1990-talet.