Jag har arbetat som psykolog inom psykiatri respektive habilitering sedan 2012. Utöver min grundutbildning har jag fördjupat mig i neuropsykologi och psykodynamisk psykoterapi. Som psykolog har jag arbetat med utredning och behandling från småbarnsålder upp till vuxna, med problem från neuropsykiatri och affektiva tillstånd till rådgivning och självförståelse.

I behandling utgår jag från min psykodynamiska inriktning och är influerad av bland annat relationell och affektfokuserad psykoterapi. I kontakt med mig fokuserar vi framförallt på hur det är idag och hjälps åt att utmana det som är svårt. Fokus är mer på känslor än symptom.