Jag heter Erik och intresserar mig för allting mänskligt. Jag utgår från den humanistiska inriktningen inom psykoterapi, vilket innebär att samtalen i första hand utgår från dina tankar, känslor och upplevelser, och därefter anpassas metodvalet för att du ska få lämplig hjälp.

Jag är legitimerad psykolog sedan 2014, vilket innebär att socialstyrelsen har kravmärkt och godkänt mitt arbete. Det är en garanti för att du ska få ett värdigt och respektfullt bemötande. Det är också en garanti för att jag hjälper dig med metoder grundade i samtida psykologisk forskning.

Jag erbjuder debitering anpassad för sjukskrivning, studenter och liknande.

Utbildningar jag genomgått
​
Mindfulnessbaserad kognitiv terapi för behandlare
Göteborg 2019
Naturligt vis AB
​
Motiverande samtal
Stockholm 2017
Psykologpartners
 
Compassionfokuserad terapi
Stockholm 2016
Sofia Viotti
 
Integrative Behavior Couple Therapy
Köpenhamn 2015
Prof. Andrew Christensen
 
Unified protocol
Göteborg 2014
Verksam psykologi
 
Psykologprogrammet
Magisterexamen
Göteborgs universitet 2013