Sedan 1996 har jag arbetat som psykolog  inom öppenvårdspsykiatri och företagshälsovård innan jag startade eget 2007, samma år jag fick min psykoterapeutlegitimation. Jag arbetar med individer från 16 år såväl individuellt, parterapi och familjeterapi. Min psykologutbildning är psykodynamisk och psykoterapeut utbildningen KBT samt utbildning inom ACT så jag arbetar eklektiskt utifrån hur klientens behov ser ut. För mer utförlig information rekommenderar jag dig att besöka min hemsida www.guteklintkbt.se. Välkommen!