Jag har specialistkompetens inom Post Traumatisk Stressyndrom (PTSD), EMDR och komplicerad sorg. Jag vill vara ett stöd i tillfrisknandeprocessen för människor som har hamnat i en kris, långvarig sorg, samt en hjälp för de som har utvecklat ett PTSD efter en chockerande händelse, sexuellt trauma, svår barndom eller mobbning.

Genom ett gott och professionellt bemötande tillsammans med en erkänt, framstående behandling upplever mina klienter rehabilitering, ökat självförtroende och en ny positiv framtidssyn.

Jag är uppvuxen och utbildad i Nederländerna och har 20 års erfarenhet inom traumabehandling. 2009 flyttade jag med min familj till Sverige. Jag är logoped (1989) och legitimerad psykolog (1995) i Sverige och Nederländerna. Jag är certifierad psykotraumaterapeut (NL) och certifierad EMDR terapeut och handledare inom Europa (EMDR International Association, EMDRIA). Förutom detta har jag följande utbildningar och akademiska studier:

- Steg 1 & 2 i Kognitiv Beteende Terapi (KBT) sedan 2003
- Utbildning som primärvårdspsykolog
- Mindfulnessinstruktör
- Akademiska studier: Den grundläggande Humanistiska psykologin
- Personlig coach i enneagrammet (en dynamisk personlighetsmodell)
- Vidareutbildning inom familjeterapi, familjekonstellationer, lösningsfokuserad terapi och sexologi
- MI-lärare (Motiverande Samtal utbildare) i Region Skåne.
- Diplomerad rökavvänjare samt registrerad som rökavvänjarutbildare i Sverige


Internationellt är Nederländerna känt för sin höga standard inom psykologin. En stor del av världens psykotraumaforskning kommer från Nederländerna. I Nederländerna var jag en av de första registrerade EMDR terapeuter och var aktiv i EMDR utbildningskommitté. Jaghar varit aktiv i styrelsen för den svenska EMDR föreningen.

Jag har lång erfarenhet i behandling av komplexa trauman. I Sverige började jag årsskiftet 2011 arbeta på Hälsoenheten inom Skånes Universitetssjukvård som psykolog, rökavvänjare och beteendeterapeut. 2013 till 2015  arbetade jag på Röda Korsets behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade som psykolog/psykotraumaterapeut.

Sedan 2015 har jag haft ett eget företag ViduNova trauma expertiscentrum. Där träffar jag många kvinnor med sexuella trauman från barndomen eller senare i livet.

När min väntelista blev längre än 3 månader funderade jag hur jag skulle kunna nå fler kvinnor. En online mötesplats och en online gruppbehandling verkar vara lösningen. Jag pratade med utsatta kvinnor och har samskapat en del av mina material med dem.

Titta gärna på mina hemsidor
www.vidunova.se
www.jeanetteniehof.se