Välkommen att ta kontakt!

Jag är Socionom, Gestaltpsykoterapeut, Handledare & Legitimerad Psykoterapeut med psykodynamisk och relationell inriktning.
Tillsammans kan vi mötas och skapa ett kreativt rum för reflektion, sammanhang, mening och existens!
Jag arbetar gärna fokuserat, aktivt och integrativt. Mitt arbetsrum är både fysiskt och virtuellt. Det viktiga är att vi tillsammans skapar ett verkligt mellanmänskligt möte.
Vi möts tillsammans kring dina reflektioner och funderingar kring liv och existens. Ser hur din historia påverkar din nutid. Söker och skapar användbara strategier och fokus för självomsorg och utveckling utifrån dina personliga behov. Skapar insikt kring hindrade mönster och skapar flexibilitet i tanke och handling.

Du kontaktar mig genom mail eller skickar sms, där du anger vilka tider som du är anträffbar på telefon. Vi har sedan ett samtal via telefon och du beskriver din aktuella situation och vad du anser är ditt initiala fokus för utveckling. Tillsammans bedömer vi sedan hur du kan gå vidare i din process.

Har arbetat inom både privat och offentlig verksamhet sedan jag klev ut i yrkeslivet i början av 1980-talet. Mina intresseområden genom yrkeslivet har varit beroendeproblematik, ungdomars villkor, par och familjesamtal, smärtrehabilitering och utmattningssyndrom.
Har även mångårig erfarenhet som handledare, utbildare och gruppterapeut.