Det kan finnas många anledningar till att söka behandling hos en psykolog. Gemensamt för de flesta är att vi då har fastnat i mönster som gör att vi inte lever så som vi önskar eller att något i livet plötsligt blivit annorlunda.

Sedan psykologutbildningen vid Lunds universitet har jag arbetat inom vuxenpsykiatrisk öppenvård och gör fortfarande det på halvtid i Göteborg. Under mina år i vuxenpsykiatrin har jag i behandling mött en mångfald av människor med varierande problemområden. Efter psykologutbildningen i Lund som gav både psykodynamisk inriktning och KBT-inriktning har jag fortsatt att vidareutbilda mig och är bland annat även certifierad ISTDP-terapeut.

Jag arbetar mestadels med den moderna psykodynamiska psykoterapimetoden ISTDP (Intensive Short-Term Psychodynamic Therapy). ISTDP innebär en möjlighet att anpassa behandlingen just efter dina förutsättningar och ger mig som psykolog ett effektivt arbetssätt att hjälpa dig med dina problemområden. Läs mer om att gå i terapi och ISTDP på min hemsida: https://www.psykologrespons.se/