Språk: tvåspråkig svenska/franska, flytande spanska, italienska och engelska. 30 års klinisk erfarenhet, arbetat inom psykiatri och nu i primärvården som psykoterapeut. Arbetat med transkulturell psykiatri och flyktingar med PTSD.  Arbetar med relationsproblem, arbetsrelaterade problem, stress, utmattning, låg självkänsla, kriser, ångest, depression mm... Leder Mindfulness meditation och lär ut andningsövningar.