Jag är Legitimerad Psykolog sedan 2010 och har sedan dess arbetat som Psykolog på Vårdcentral, Psykiatrisk Öppenvårdsmottagning (För unga vuxna & vuxna), På Företagshälsovård samt åt försäkringsbolag för individer med arbetsrelaterade besvär såsom stress och utmattning. Sedan 2014 är jag inskriven som Doktorand vid Stockholms Universitet där jag studerar effekterna av Kognitiv beteendeterapi vid Insomni (sömnbesvär). 
Från dessa år och dessa mottagningar har jag hunnit samlat på mig en bred kompetens och erfarenhet av att arbeta med psykologiska besvär hos människor i olika delar av livet med en mängd av olika besvär och utmaningar från livets olika utmaningar.

Utifrån den bakgrunden välkomnar jag dig som besväras av saker som: en pågående kris i livet (skilsmässa, förlust etc.,), sorg, existentiella funderingar och lidande tillföljd av besvär med olika typer av ångest, depression eller sömnbesvär.
Din problembeskrivning och dina önskemål med vår kontakt är det som står i fokus för ett eventuellt framtida samarbete. Välkommen att höra av dig för att diskutera vidare.