Jag är legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) sedan 2012 och är utbildad vid Oslos universitet i Norge.  
Jag tar emot både barn och vuxna där vanliga problem jag jobbar med är ångestproblematik, nedstämdhet/depression, kriser, oro, sömnsvårigheter, stress, stöd i föräldraskapet, beteendeproblematik/utagerande (hos barn). 
Jag arbetar också med konsultativa föräldrasamtal och föräldrarådgivning för nyblivna föräldrar och småbarnsföräldrar som känner en oro för sitt barn eller en osäkerhet i sin föräldraroll eller i relationen till sitt barn. Jag tar även emot föräldrar som känner sig nedstämda och oroliga i samband med omställningen till att bli förälder. Förutom att jobba med förälderns mående integreras metoder från samspelsinriktade behandlingar för att stärka föräldraförmågan och relationen mellan barn och förälder. Ta kontakt med mig så berättar jag mer eller så bokar vi ett förutsättningslöst möte.

Jag har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin, första linjens psykiatri för barn och inom primärvård för vuxna. Jag jobbar också som skolpsykolog och har även stor erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och föräldrastöd till föräldrar med barn som har svårigheter inom dessa områden och i skolan. På grund av min tjänst som skolpsykolog inom Lidingö stad kan jag tyvärr inte ta emot barn som är inskrivna på någon av Lidingös skolor just nu.
Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och arbetar utifrån de etiska regler som Psykologförbundet har formulerat. Legitimerade psykologer har tystnadsplikt och lyder under hälso- och sjukvårdslagen.

Lidingö Psykologi har sina lokaler i Lidingö Galleria, endast 10 minuter från Stockholms innerstad. Du tar dig enkelt hit med buss från Ropsten, hållplats Torsvikstorg. Det finns också utmärkta parkeringsmöjligheter för dig som åker bil.

Välkommen att höra av dig!