Min psykologbana har inneburit arbete inom primärvård, psykiatri och inom arbets- och organisationsfältet. Jag har arbetat med såväl barn, unga vuxna som vuxna. I dagsläget håller jag på att slutföra min specialisering inom arbets- och organisationspsykologi. I terapi arbetar jag med flera olika metoder så som ACT, IPT, FACT, KBT och PDT. Jag har även DBT-utbildning. Se min hemsida www.imrapsykologi.se för mer info.
Välkommen att kontakta mig!