Jag är utbildad till legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare, i kognitiv beteendeterapi/KBT. Dessutom har jag olika vidareutbildningar, bland annat i Dialektisk beteendeterapi/DBT, Acceptance and commitment therapy/ACT samt är utbildare i motiverande samtal (MI) och lärare MBSR/MBCT/MBRP (mindfulnessbaserade program). Förutom att arbeta på vår psykologmottagning är jag anställd som universitetslärare vid institutionen för psykologi vid Uppsala Universitet. Där arbetar jag med KBT utbildning för blivande psykologer och psykoterapeuter. Jag har tidigare arbetat med forskning kring alkoholproblem på Karolinska Institutet och spelberoende på Folkhälsoinstitutet. En del av min tid arbetar jag på behandlingshem med ungdomar som är narkomaner och kriminella och tidigare har jag arbetat på resursskola för barn med olika typer av svårigheter.

Under många år har jag arbetat med KBT-terapier för olika typer av psykologiska problem såsom stressrelaterade, sömnproblem, ångest, depressioner, alkohol- och spelproblem  m.m. Jag har stor erfarenhet att handleda personal i olika verksamheter; socialtjänsten, på behandlingshem, inom psykiatri och somatisk vård samt studenter på olika typer av KBT utbildningar.  
Jag har också både arrangerat och medverkat i många utbildningar i KBT, MI och mindfulness.

Min bas finns i Uppsala på vår psykologmottagning, "KBT Konsulterna - evidensbaserad praktik". Jag har också möjlighet att arbeta i Hudiksvall.

Jag erbjuder KBT terapier till ungdomar, vuxna och par, samt handledning och om så önskas även utbildningar. Terapierna kan ges som fysiska samtal och/eller  digitala via ett för vård, helst säkert system som du kan läsa om här: https://kbt-konsulterna.se/var-varksamhet/telepsykologisk-mottagning/
Även handledning kan, förutom fysisk ges digitalt om då önskas, till enskilda eller mindre grupper.

Du kan läsa mer om mig och den mottagning jag arbetar på i Uppsala, "KBT Konsulterna - evidensbaserad praktik" som nu också kommer att, via mig, erbjuda en del tjänster i Hudiksvall med omnejd. 

Vår hemsida finns här: www.kbt-konsulterna.se och du når mig framförallt via mail: 
angeli.holmstedt@kbt-konsulterna.se

Varmt välkommen att höra av dig.