Jag arbetar enligt flera olika metoder även om min skolning i grunden är psykodynamisk. Jag tar emot dig eller er som önskar psykoterapi för behandling eller personlig utveckling, för att forska kring dig själv och ditt sätt att förhålla dig till andra. Jag erbjuder psykoterapeutiskt arbete enligt Psykodynamisk Psykoterapi, PDT och/eller Kognitiv Beteende terapi, KBT, annan psykologisk behandling såsom traumaterapi med Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR eller Narrative Exposure Therapy, NET. Jag kan även erbjuda utredning, neuropsykologisk eller med annat fokus och bedömning gällande unga vuxna, vuxna och par. 

Min erfarenhet rör främst utredning, bedömning och behandling - kliniskt arbete men också chefs- och ledarskapsarbete. Avseende handledning arbetar jag med enskilda eller grupper om 3-8 personer, metod-, process- eller ärendehandledning. Jag erbjuder även chefsstöd. 

Ibland har en svårigheter utifrån ett anhörigperspektiv. Behandling erbjuds avseende till exempel kris, trauma, depression, utsatthet eller förövarproblematik. Ta gärna telefon- eller mailkontakt vid frågor.

Min firma heter Audentia Psykologi AB.