I trevlig och central mottagning erbjuds längre och kortare terapeutiska kontakter. Allt från konsultation med ett till fem samtal, fokuserad korttidsterapi fjorton till tjugo samtal till en längre mer genomgripande psykoterapi. Tillsammans resonerar vi oss fram till metod och fokus. Min skolning är i grunden psykodynamisk (PDT) men mina studier innefattar även kognitiv teori och i vissa fall arbetar jag i enlighet med Kognitiv Beteende terapi (KBT). Här kan du också erbjudas behandling med Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Metoden kan sällan vara helt bestämd i förväg utan behöver i någon mån konstrueras i varje enskilt ärende.

Inom ramen för mitt företag genomför jag även utredning och bedömning gällande ungdomar och vuxna med neuropsykiatri och/eller personlighet i fokus. 
Min erfarenhet rör främst utredning, bedömning och behandling - kliniskt arbete men också chefs- och ledarskapsarbete. Avseende handledning i yrkesutövningen arbetar jag med enskilda eller grupper om 3-8 personer, metod-, process- eller ärendehandledning. Jag erbjuder även chefsstöd. Är utbildad handledare i psykosocialt arbete.

Behandling erbjuds avseende till exempel personlig utveckling, relationsproblem, kris, trauma, depression, utsatthet eller förövarproblematik. Ibland kan det röra svårigheter utifrån ett anhörigperspektiv.  

Digitala samtal erbjuds under tiden Coronaviruset- och risken för smittspridning pågår för 800 kr, 1000 kr är ordinarie pris på mottagningen vid korttidsterapi. Vid en längre kontakt 800 kr. Differentierat pris erbjuds i förekommande fall.

Ta gärna telefon- eller mejlkontakt vid frågor.

Audentia Psykologi AB. Medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna.  Följer European Federation of Psychologists Meta-Code of Etihics samt lokala förordningar.  Är registrerad vårdgivare.