Psykodynamisk grundutbildning
Legitimerad psykoterapeut KBT 
Certifierad symboldramaterapeut