Alla stöter någon gång i livet på svårigheter som kan kännas övermäktiga, då våra egna resurser inte riktigt räcker till för att hantera det som vi står inför. Psykoterapi kan då vara ett alternativ som kan hjälpa dig att komma vidare i livet. Till mig kan du komma om du har problem med ångest, stress, oro, depression, relationsproblem eller kriser. Behandlingen anpassas utifrån dina behov och vi utforskar tillsammans dina problem, känslor och relationer för att skapa en förståelse för hur dina problem uppkommer och vidmakthålls, så att du kan förändra hur du mår. Jag strävar efter att du som klient ska känna dig trygg och fri att prata öppet om det som du vill ha hjälp med.  
 
Jag är legitimerad psykolog, med examen från Lunds universitet och jag har utbildning i PDT och KBT. Jag arbetar främst med psykodynamisk terapi med ett tydligt fokus på affekter och har gått pre-core kurs i Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Tidigare har jag arbetat i vuxenpsykiatrin och på vårdcentral och har erfarenhet av behandling av lindrig till svår problematik.

Min mottagning ligger centralt i Malmö, på Holmgatan 4.  

Läs mer på: http://www.linnealindman.se

Välkommen att kontakta mig om du har frågor eller önskar boka en tid!