Legitimerad psykolog.
Legitimerad psykoterapeut med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning.

http://www.andersakerblom.com
 
Medlem av Sveriges Psykologförbund och Auktoriserad psykoterapeut av Svenska föreningen för kognitiva beteendeinriktade terapier. Utbildning i EMDR II, metod för traumabehandling.
 
 
Lång yrkeserfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri, slutenvård och öppenvård, privat mottagningsarbete med vuxna, ledningsgruppsarbete, psykologiskt krisstödsarbete och katastrofledning på sjukhus.
 
Som legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut omfattas jag och verksamheten av Psykologförbundets yrkesetiska riktlinjer, Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen som bland annat innefattar bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt. Jag har patient- och ansvarsförsäkring.