Hemsida: www.parsamtal.se
Leg psykolog, leg psykoterapeut och auktoriserad familjerådgivare. 
Specialitet: Missbruk och medberoende. Utbrändhet, nedstämdhet-depression.
Relationsproblem, livkriser oro och ångest. Har drygt 20 års erfarenhet av arbete inom den psykiatriska öppenvården och i privat verksamhet har därför professionella kunskaper och möjlighet att anpassa arbetssättet till dina behov. 
Stor terapeutisk erfarenhet av svårare problem med känslor, identitet och relationer (så kallade personlighetssyndrom).
Also therapy in English: