Mer än 30 års erfarenhet av psykiatriskt och psykoterapeutiskt arbete. De senaste 5 åren heltid som leg.psykoterapeut på avtal med landstinget i Skåne. Har jobbat med alla typer av diagnoser. Jag har kunskap och erfarenhet av neuropsykiatrisk problematik, även av anhörigstöd.