Jag har erfarenhet av att arbeta med stress, oro/ ångest, depression, kris/ trauma, relationsproblem och smärta/ långvarig sjukdom. Metoder jag använder mig av är KBT, ACT, Compassionfokuserad terapi och IPT. Jag har lång erfarenhet av behandlingsarbete från psykiatrin och jag har arbetat mot Akutmottagningen för Våldtagna. 

Jag har specialiserat mig inom trauma med vidareutbildning i Prolonged Exposure (traumafokuserad metod) och CFTSI (Child and Family Traumatic Stress Intervention). Utöver det är jag IPT- terapeut (Interpersonell terapi) på avancerad nivå. Jag har även fördjupat mig inom ACT och bland annat arbetat med grupper för personer med långvarig smärta.