Hej!

Jag är legitimerad psykolog och erbjuder digitala samtal samt på min mottagning vid Järntorget i centrala Göteborg. Digitala samtal innebär en stor flexibilitet rörande tider och tillgänglighet vilket gör att jag kan vara tillgänglig på vardagskvällar och helger. För besök på mottagningen så är det i huvudsak på kontorstider.

Min huvudsakliga inriktning är KBT och då framförallt ACT (Acceptance and commitment therapy) vilket är en specifik form av KBT. Vid sidan av min egna verksamhet så arbetar jag även på vårdcentral där jag träffar patienter med en stor variation av svårigheter. Jag arbetar dagligen med stress, ångest, panikångest, social fobi, tvång, kriser, depression, sömnsvårigheter, skuld/skam-svårigheter m.m. Utöver detta brinner jag lite extra för terapeutiskt arbete med långvarig/kronisk smärta, ilska och relationssvårigheter. 

Om du söker psykologisk behandling hos mig så inleder jag alltid med ett bedömningssamtal. Då försöker jag, tillsammans med dig, identifiera vad det huvudsakliga problemet är och vad som gör att problemet fortgår. Mot slutet brukar jag på ett konkret och tydligt sätt berätta hur jag tror att jag kan hjälpa till och vad en eventuell terapi skulle innebära och innehålla. Därefter är det upp till dig om du vill fortsätta kontakten och påbörja en psykologisk behandling.

Läs gärna mer på: www.nielsenpsykologi.se