Jag är utbildad i kognitiv beteendeterapi vid Uppsala universitet (psykologexamen 2011). Jag arbetar med KBT-behandling för bland annat social fobi, generaliserat ångestsyndrom (GAD), paniksyndrom, specifika fobier, tvångssyndrom, sömnsvårigheter, stressrelaterad ohälsa och depression. Jag har tidigare arbetat på Hörsel- och balanskliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och har särskild kompetens när det gäller psykologisk behandling för tinnitus och ljudöverkänslighet. Jag har dessutom undervisningsuppdrag, dels på Uppsala universitet och på KBTPsykologernas grundläggande psykoterapiutbildning. Vid sidan om arbetet vidareutbildar jag mig till psykoterapeut vid Uppsala universitet. Se mer om mig på www.kbtpsykologerna.com.