Efter avlagd psykologexamen och av Socialstyrelsen godkänd psykologlegitimation i slutet av 1980-talet, har jag arbetat som psykolog inom såväl kommun, landsting och i statlig verksamhet. Mina arbetsuppgifter i det offentliga har varierat från individinriktat behandlingsarbete inom psykiatrin över yrkesinriktad rehabilitering av individer inom dåvarande arbetsmarknadsverket till psykologisk konsultation av organisationer i kommunal regi.

Inom arbetsmarknadsverket arbetade jag i flera år med att specialdesigna och utföra psykologiska test inför vissa spetsutbildningar, vilket gett mig ovärderlig erfarenhet av vad man kan – och vad man inte kan – använda psykologiska test till.

Min ursprungliga målsättning med att utbilda mig till psykolog var att kunna arbeta som psykoterapeut. Under 1990-talet genomförde jag psykoterapeututbildningen vid Lunds Universitet med inriktning individuell, psykodynamisk samtalsterapi och blev av Socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut. Jag vidareutbildade mig sedan i början på 2000-talet vid The Research and Training Centre for Depth Psychology according to CG Jung and Marie-Louise von Franz i Zürich, vilket ger mig rätt att bedriva psykoanalys i Jungiansk tradition.

Jag har vidareutvecklat min erfarenhet av att arbeta med psykologiska test till att kunna använda dess vid diagnostisering av ADHD/ADD samt autism. Jag arbetar numera enbart i privat regi på Löfström&Tarwid Psykoterapitjänst AB, i första hand med psykoterapi och analys av vuxna individer, med par- och familjeterapi samt med chefs- och personalutveckling. Jag genomför även psykologisk testning, framför allt inför diagnostisering av svårigheter inom ADHD/ADD-spektret samt inom autismspektret, men även med anlagstestning