Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, psykoanalytiker och barn- och ungdomspsykoanalytiker med mycket lång och bred erfarenhet både vad gäller längre och kortare behandlingar. Exempel på det som jag ofta arbetar med är relationsproblem, kriser, sorg, trauma, identitetsproblem, problem relaterade till föräldraskap, existentiella problem.