Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut och är auktoriserad handledare. Jag är PDT psykoterapeut och arbetar med psykoanalytisk psykoterapi. Jag har erfarenhet av arbete inom psykiatrin och  primärvården. Jag har arbetat med patienter med svåra psykiska störningar och med neuroser. Jag har undervisat och handlett på grundläggande- och påbyggnadsutbildningar i psykoterapi  på högskolan och i privat regi. Jag tar emot både för individuell- och parterapi, fysiskt och digitalt. Välkommen att kontakta mig!