Du som kommer till mig kan ha många olika slags tankar, känslor och problem. Mycket av den sorg och smärta som man upplever i nuet kan ha förgreningar bakåt i tiden eller ge upphov till en känsla av hopplöshet inför framtiden. Allting finns på ett sätt samtidigt och hänger ihop, känslor har ingen tidsålder. Jag arbetar utifrån en psykodynamisk bas men ibland med inslag av KBT samt med fokus på affekter och relationer. Det som händer i terapirummet och i ditt dagliga liv är viktigt och har ett särskilt värde eftersom nuets upplevelse är extra starkt och därför konstruktivt att utgå från och att arbeta med. Välkommen att ta kontakt.