Gabriela Jones
Jag är leg. psykolog, specialist i Arbets- och Organisationspsykologi, handledarutbildad med inriktning arbetsliv och är också utbildad mindfulnessinstruktör. 

Jag  är  utbildad inom psykodynamisk terapi vid Göteborgs Universitet och därefter vidareutbildad inom flera evidensbaserade terapimetoder såsom Compassionfokuserad terapi CFT,  KBT och IPT. Utöver min psykologexamen har jag studerat studerat religionshistoria, u-landskunskap och Sydostasienstudier. 

Jag har varit verksam som psykolog sedan 2007 och har arbetat kliniskt bland annat på Kris- och traumaenheten i Göteborg, på Vårdcentral, inom företagshälsovård på Previa och S:t Lukas samt som privatpraktiserande psykolog. 

Jag har bred klinisk erfarenhet av olika psykiatriska tillstånd såsom depression, sömnbesvär, olika ångesttillstånd och trauma/kris. Jag har utbildat i KBT-Depressionsbehandling i grupp samt KBT-Sömnbehandling i grupp och föreläser kontinuerligt på psykologprogrammet vid Göteborgs Universitet och även i publika sammanhang.

De senaste fem åren har jag varit verksam som organisationspsykolog, både i privat regi och som anställd. I dagsläget arbetar jag med psykoterapi individuellt, med coaching, handledning  av chefer och arbetsgrupper samt med olika former av organisationsutveckling. 

Jag har bred kunskap om och i meditation och mindfulness, något som integreras i mitt psykologiska arbete, såväl för terapier som för organisationsutveckling. Jag har utbildningar i Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), i Corporate Based Mindfulness Training (CBMT) samt är diplomerad mindfulnessinstruktör.  

Jag är medlem i följande yrkesföreningar:
Sveriges kliniska psykologers förening
Arbetslivets psykologer
Sveriges Psykologförbund
Psykologföretagarna
Coachande psykologer

Ta kontakt med mig för mer information om:
Psykoterapi  och konsultation
Coaching
Handledning
Utbildning/föreläsning