Professionell och specialiserad legitimerad psykolog. Expert på bedömning, behandling och utredning av psykiska besvär. 
Legitimerad psykolog med den terapeutiska inriktningen KBT (kognitiv beteendeterapi och ACT (acceptance and commitment therapy). Jag arbetar som klinisk specialiserad psykolog och behandlar med evidensbaserad psykologisk behandling. Vid första sessionen får du en gedigen bedömning och återkoppling på hur du på bästa sätt kan bli hjälpt med dina besvär. Jag är även verksam som psykolog inom skolan. Handleder och utbildar elevhälsoteam, lärare och rektorer kring elever med hög frånvaro. Jag träffar också gärna dig som förälder när du är orolig för ditt barn i skolan och önskar vägledning och råd kring detta.