-Leg psykoterapeut, inriktning KBT
-Specialistpsykolog, inriktning beroendepsykologi