Psykolog och psykoterapeut i Mölnlycke

I Mölnlycke arbetar ett flertal privata psykologer och psykoterapeuter. Psykologerna och psykoterapeuterna som arbetar här erbjuder en variation av terapiformer, bland annat KBT och PDT. Många erbjuder även parterapi och familjeterapi. Psykologmottagning i Mölnlycke finns både i centrala delar av stan och på mindre orter runtomkring staden. Terapi, psykoterapi och samtalsterapi är olika benämningar på psykologisk behandling med hjälp av samtal.


KBT i Mölnlycke

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en terapiform som är vanlig bland privata behandlare i Mölnlycke. KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en terapiform som bland annat arbetar med att omstrukturera och förändra tankar och beteenden. Exponeringsterapi är också ett vanligt inslag under KBT-paraplyet. En KBT-behandling pågår ofta mellan 5-15 tillfällen.

Ibland kallar man psykologer som arbetar med KBT för kbt-psykolog. En annan benämning man ibland ser kan vara kbt-terapeut. Var noga med att din behandlare är legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut! På Teraply listar vi bara legitimerade behandlare.

Psykodynamisk terapi i Mölnlycke

Psykodynamisk terapi, PDT, är en annan vanlig terapiform bland de legitimerade behandlare som bedriver psykoterapi i Mölnlycke. I psykodynamisk terapi ser man symptomen som meningsbärare, och man arbetar ofta med att tillsammans försöka komma fram till vad dessa symptom betyder för klienten. Psykodynamisk terapi har ofta även ett nu-och-då fokus, det vill säga att man går tillbaka till upplevelser man haft tidigare i livet och undersöker hur de påverkar en idag.

Pris psykolog Mölnlycke

Priset för att träffa en psykolog i Mölnlycke varierar beroende på terapiform, erfarenhet, utbildning och mottagningens placering. Vanligtvis ligger priset per timme hos en terapeut i Mölnlycke någonstans mellan 800 och 1300kr. Kostnad för parterapi är ofta något högre, och sessionerna är oftast lite längre. Pris för parterapi är ofta mellan 1200-1800kr per session.

Landstingsavtal och högkostnadsskydd i Mölnlycke

En privat psykolog eller psykoterapeut har oftast inte landstingsavtal, och behandlingen faller inte heller under högkostnadsskyddet. Det finns dock undantag. Vissa terapeuter har avtal med landsting runt om i Sverige. På Teraply finns det ett filter du kan använda för att se enbart de psykologer och psykoterapeuter som är anslutna till landstinget. Hur reglerna ser ut för behandling via landsting och högkostnadsskydd skiljer sig mellan olika regioner. Ofta ska man besöka sin lokala vårdcentral för att få en remiss innan man kan få landstingsfinansierad behandling. Kolla upp hur det ser ut i din region, eller kontakta en landstingsansluten psykolog eller psykoterapeut för mer information.

Hitta psykolog i Mölnlycke

Det enklaste sättet att hitta den bästa psykologen för dig i Mölnlycke är att gå via Teraply! På Teraply.se kan du se fler än 200 privata legitimerade psykologer och psykoterapeuter som finns över hela Sverige. Många av dessa erbjuder också digitala samtal.
 
En bra psykolog eller psykoterapeut är inlyssnande, empatisk och hjälper dig att komma framåt med dina problem. Du kan enkelt boka en tid hos psykolog eller psykoterapeut via mail eller telefon.

Psykologer och psykoterapeuter verksamma i Mölnlycke

Leg. Psykolog i Mölnlycke
750 kr per tillfälle
Erbjuder fysiska samtal