Psykolog och psykoterapeut i Jönköping

I Jönköping arbetar ett flertal privata psykologer och psykoterapeuter. Psykologerna och psykoterapeuterna som arbetar här erbjuder en variation av terapiformer, bland annat KBT och PDT. Många erbjuder även parterapi och familjeterapi. Psykologmottagning i Jönköping finns både i centrala delar av stan och på mindre orter runtomkring staden. Terapi, psykoterapi och samtalsterapi är olika benämningar på psykologisk behandling med hjälp av samtal.

Just nu har vi inga registrerade psykologer på Teraply för denna stad. Hos vår samarbetspartner Din Psykolog kan du istället snabbt få tid med en psykolog online över videosamtal med en patientavgift på 100 kr.


KBT i Jönköping

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en terapiform som är vanlig bland privata behandlare i Jönköping. KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en terapiform som bland annat arbetar med att omstrukturera och förändra tankar och beteenden. Exponeringsterapi är också ett vanligt inslag under KBT-paraplyet. En KBT-behandling pågår ofta mellan 5-15 tillfällen.

Ibland kallar man psykologer som arbetar med KBT för kbt-psykolog. En annan benämning man ibland ser kan vara kbt-terapeut. Var noga med att din behandlare är legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut! På Teraply listar vi bara legitimerade behandlare.

Psykodynamisk terapi i Jönköping

Psykodynamisk terapi, PDT, är en annan vanlig terapiform bland de legitimerade behandlare som bedriver psykoterapi i Jönköping. I psykodynamisk terapi ser man symptomen som meningsbärare, och man arbetar ofta med att tillsammans försöka komma fram till vad dessa symptom betyder för klienten. Psykodynamisk terapi har ofta även ett nu-och-då fokus, det vill säga att man går tillbaka till upplevelser man haft tidigare i livet och undersöker hur de påverkar en idag.

Pris psykolog Jönköping

Priset för att träffa en psykolog i Jönköping varierar beroende på terapiform, erfarenhet, utbildning och mottagningens placering. Vanligtvis ligger priset per timme hos en terapeut i Jönköping någonstans mellan 800 och 1300kr. Kostnad för parterapi är ofta något högre, och sessionerna är oftast lite längre. Pris för parterapi är ofta mellan 1200-1800kr per session.

Landstingsavtal och högkostnadsskydd i Jönköping

En privat psykolog eller psykoterapeut har oftast inte landstingsavtal, och behandlingen faller inte heller under högkostnadsskyddet. Det finns dock undantag. Vissa terapeuter har avtal med landsting runt om i Sverige. På Teraply finns det ett filter du kan använda för att se enbart de psykologer och psykoterapeuter som är anslutna till landstinget. Hur reglerna ser ut för behandling via landsting och högkostnadsskydd skiljer sig mellan olika regioner. Ofta ska man besöka sin lokala vårdcentral för att få en remiss innan man kan få landstingsfinansierad behandling. Kolla upp hur det ser ut i din region, eller kontakta en landstingsansluten psykolog eller psykoterapeut för mer information!

Vad behandlar psykologer och psykoterapeuter i Jönköping?

Psykologer och psykoterapeuter som har sin bas i Jönköping behandlar de allra flesta typer av psykisk ohälsa där psykoterapi anses vara en lämplig insats. Det kan exempelvis handla om ångest, depression, social fobi, specifika fobier såsom hundfobi, ormfobi och spindelfobi och en mängd andra tillstånd. I sin utbildning erhåller psykologer och psykoterapeuter färdigheter inom psykoterapeutiska interventioner som gör de lämpliga att på egen hand behandla en stor bredd av problematik. Allvarligare och mer svårbehandlade psykiatriska tillstånd, som kanske behöver ytterligare kompetenser (exempelvis från psykiater) behandlas i många fall istället av psykiatrin. Dessa tillstånd kan exempelvis vara schizofreni, ätstörningar, borderline och bipolär sjukdom. 

Hitta psykolog i Jönköping

Det enklaste sättet att hitta den bästa psykologen för dig i Jönköping är att gå via Teraply! På Teraply.se kan du se fler än 200 privata legitimerade psykologer och psykoterapeuter som finns över hela Sverige. Många av dessa erbjuder också digitala samtal.
En bra psykolog eller psykoterapeut är inlyssnande, empatisk och hjälper dig att komma framåt med dina problem. Du kan enkelt boka en tid hos psykolog eller psykoterapeut via mail eller telefon.

För tillfället har vi inga psykologer eller psykoterapeuter som listat sig i Jönköping. Om du är intresserad av tjänster som erbjuder psykologer online kan du exempelvis kolla in dinpsykolog.nu, som är en onlinetjänst där du får möjlighet att chatta med en psykolog istället för fysiska samtal.

Är du psykolog eller psykoterapeut och vill synas här? Registrera dig!FAQ:

Vad kostar det att gå till en psykolog i Jönköping?  

Det genomsnittliga priset på Teraply per session hos en privat psykolog eller psykoterapeut i Jönköping är 950kr. Detta är marginellt lägre än snittpriset för hela landet, som på Teraply ligger strax över 1000kr.

Hur ser ett psykologsamtal ut?  

Ett samtal hos en psykolog eller psykoterapeut ser såklart olika ut beroende på flera olika faktorer. Typ av terapiform, problematik, och kanske framförallt personlighet hos terapeut (och klient) kommer färga hur sessionen fortlöper. De flesta terapiformer har någon form av struktur som inkluderar bedömning, problemformulering och mål med terapin, men strukturen kan vara mer eller mindre uttalad under samtalet.

Det som vanligtvis sker i terapirummet är att du som klient berättar om din problematik och hur den påverkar dig i vardagen. Terapeuten använder sedan sina kunskaper och erfarenhet för att ställa frågor eller göra tolkningar som kanske hjälper dig att bättre förstå din situation, ger dig nya insikter, eller får dig att se saker på ett annat sätt. Andra terapeutiska inslag utöver själva samtalet, så som hemuppgifter, beteendeexperiment och exponeringsövningar är vanligt förekommande inom exempelvis KBT. Ju öppnare du vågar vara med dina tankar och känslor inför din terapeut, desto större effekt brukar terapin ge. Det är dock viktigt att komma ihåg att tillit sällan uppstår omedelbart, och det är inte ovanligt att man efter ett par samtal fortfarande känner olust inför (eller helt undviker) att berätta svåra saker för sin terapeut. Detta är helt naturligt, och i takt med att tilliten växer brukar man också så sakteliga våga ta upp svårare och svårare ämnen.

Hur väljer jag rätt psykolog/psykoterapeut? 

Detta är en svår fråga som vi alla ställs inför när vi beslutar oss för att gå i terapi. Ett sätt kan vara att välja ut ett par stycken och höra av sig till dom, kanske lyfta några frågor man har per telefon och känna efter hur kontakten känns. Det viktigaste är att välja en terapeut som man känner att man kommer kunna utveckla tillit och förtroende för. Att läsa på om olika terapiformer kan också vara en god idé, för att se om man har någon personlig preferens som man tror skulle passa en bättre.