Lång erfarenhet av företagshälsovård, arbetspsykologi och behandlande samtal.