Jag har flera års erfarenhet av kliniskt arbete på ungdomsmottagning, vuxenpsykiatri och beroendepsykiatri. På min mottagning fokuserar jag på att hjälpa människor att komma över psykologiska problem och psykisk ohälsa genom främst affektfokuserad psykoterapi (ISTDP), men jag har även kompetens inom KBT. Tillsammans kommer vi fram till vad som behövs för att du ska kunna komma vidare i livet.