Vi människor gör alltid så gott vi kan och vi vill något med allt vi gör. Både när det gäller psykoterapi och i handledning vill jag hjälpa till med att hitta nya sätt att få det mer som vi vill ha det. Jag har på senare år vidareutbildat mig till existentiell terapeut och ser inte livet som ett problem utan något som ska levas så bra sin möjligt, Mina arbetsmetoder anpassar jag till den/de jag träffar. Ibland blir det KBT, ibland existentiell psykoterapi, íbland symboldrama för att ta några exempel. Men alltid med en förståelse för hur det har blivit som det har blivit som utgångspunkt. Jag har arbetat med det mesta.
Jag har en mottagning i Göteborg på Utbildningscentrum i Göteborg, Karl Johansgatan 72, 414 55 Göteborg.