Jag har psykologexamen från Stockholm Universitet med inriktning KBT och har under många år bedrivit terapier inom psykiatrin, primärvården och företagshälsovården samt privat och har med framgång arbetat med de flesta problemområden, alltifrån ångestproblematik, depressioner och kronisk smärta till personlighetsstörningar och parterapier. Jag har terapier med vuxna såväl som barn och ungdomar. Alltid med fokus på den enskildas behov utgår jag från en grundlig problemanalys snarare än diagnos. Jag har en gedigen KBT-utbildning men arbetar inte manualstyrt utan med en humanistisk grundsyn, flexibelt och utifrån patientens målsättningar.