Hej!
Jag heter Muriel Dandoy. Min psykoterapimottagning ligger i Vasastan. Jag har arbetat som psykolog sedan år 2000 med vuxna och ungdomar som sökt hjälp för att komma vidare i sin livssituation. 

Så här jobbar jag:
Jag är utbildad i flera olika psykoterapiinriktningar och individanpassar alltid behandlingen beroende på vad som behövs för att du ska kunna komma vidare med det som du sökt för. Längre och kortare kontakter.

Schematerapi
Schematerapi integrerar KBT, psykodynamiska och upplevelsebaserade behandlingsmetoder. Schematerapi är utformad för dig som kämpar med plågsamma livsteman, exempelvis om du:
•	dras till människor som behandlar dig illa och/eller som inte kan eller vill ge dig vad du behöver
•	har en känsla av att det är något alvarligt fel på dig och att du verkligen inte duger som du är
•      i stort sett alltid låter andras behov gå före dina
•	underkastar dig andras vilja trots att det inte känns bra för dig
•	ofta blir arg på ett sätt som inte känns rimligt efteråt
•	har en känsla av att ingen kan förstå dig på djupet
•	har perfektionistiska krav på dig själv och/eller andra
•	är upptagen av rädsla för att bli övergiven

Compassion-fokuserad terapi (CFT)
Vid låg självkänsla, självkritiskt förhållningssätt, stress, skam och perfektionism är Compassion-fokuserad terapi ofta till stor hjälp. Vi samtalar om din situation och vad som kan ha format din syn på dig själv och ditt sätt att vara. Vi gör andnings– visualiserings– och meditationsövningar för att lugna kroppen och sinnet. I behandlingen ingår även undervisande inslag. 

Trauma och PTSD-behandling
Har du varit med om ett enstaka trauma som t.ex. våld eller sexuellt övergrepp och kanske även utvecklat PTSD så är behandlingsmetoderna Lifespan Integration eller Prolonged Exposure. Vid komplex PTSD (upprepade trauman över längre tid): Schematerapi och Lifespan Integration. Jag arbetar även med mardrömsbehandling.

Vid panikångest och depression är KBT-terapi ett förstahandsval.
Jag har stor erfarenhet av att arbeta med Neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Ett typiskt första möte:
Vid vårt första möte ber jag dig att berätta om vad det är du kämpar med. Jag ställer en hel del frågor så att vi tillsammans kan börja ringa in hur svårigheterna uppstått och vad du kan behöva för att utvecklas i den riktning du önskar. Du är välkommen att ställa frågor. 

Utbildning: 
Leg. psykolog, leg. KBT-psykoterapeut, Certifierad Schematerapeut. Vidareutbildad i Sexologi, Compassion-fokuserad terapi (CFT) och traumabehandling (Lifespan Integration och Prolonged Exposure).

Välkommen att kontakta mig för att boka en tid eller om du undrar över något!
mejl: info@murielpsykolog.se
tel. 0709 88 55 06
Hemsida www.murielpsykolog.se