Jag är legitimerad psykolog och erbjuder individuell behandling, huvudsakligen med ACT som metod. Jag är även utbildad i psykodynamiska behandlingsmetoder, som ISTDP (pre-core) och traditionell PDT. Jag tar emot vuxna patienter som hamnat i en kris, som lider av depression och/eller ångest i någon form, för både längre och kortare kontakter. För vissa kan det räcka med ett enstaka besök för att hitta sin riktning igen, för andra kan det kännas viktigt och nödvändigt att under en längre tid få hjälp att se och förstå sina lidanden och åstadkomma förändring. Det är viktigt för mig att du som min patient får ett gott bemötande, att du känner dig trygg och bekräftad i vår kontakt. Jag har tidigare arbetat inom psykiatri och primärvård med utredning och behandling av olika typer av psykisk ohälsa. Jag har flera års erfarenhet av patienter med neuropsykiatriska diagnoser, d.v.s. ADHD och autism.

Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer eller boka en tid för ett första samtal.