Legitimerad psykoterapeut, socionom, filosofie och medicine magister. Bedriver kognitivbeteende terapi (KBT) med fokus på konkreta problem, mål, förståelse för bakomliggande orsaker och varför besvären inte går över samt vad som kan göras för att det ska bli bättre genom olika verktyg. Har 27 års erfarenhet av samtalsbehandling inom både psykiatri och kommunal riktad till enskilda vuxna, familjer, par och ungdomar. Har även erfarenhet av arbete med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Schematerapi.
Exempel på frågeområden: Ångest, oro, depression, socialfobi, tvång, sorg, kris, trauma, relationsproblem, låg självkänsla, identitetskris och existentiella livsfrågor.
Tidigare har arbetat inom vuxenpsykiatri öppen- och slutenvård, Rättspsykiatriska regionkliniken (RPR), Flyktingmedicinskt centrum (FMC), kirurgiska kliniken, primärvården, Smärtrehabilitering, Barn- & ungdomshabilitering samt socialtjänsten.
Forskning inom våld i nära relationer, narkotika- och alkoholmissbruk.
Bedriver psykoterapi i Linköping.