Jag är legitimerad psykolog sedan 2008, specialist i psykologisk behandling och legitimerad psykoterapeut sedan 2018. Jag är utbildad inom flera olika psykologiska metoder och har lång erfarenhet från både privat och offentlig vård. Min grundläggande psykoterapiutbildning vilar på psykodynamisk grund (PDT) och jag har sedan genom min utbildning till psykoterapeut specialiserat mig inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag har en bred kompetens och skräddarsyr alltid behandlingen efter behov. 

Vanlig problematik som jag arbetar med är bland annat stress, sömnproblem, ångest och depression. Jag är också van vid att arbeta med människor i kris och personer som upplever problem i sina relationer eller på sin arbetsplats. Vidare har jag lång erfarenhet av att arbeta med kroniska sjukdomar, kvinnosjukvård och frågor som rör graviditet och förlossning.

För mer information besök gärna min hemsida: sjovallpsykolog.se
Varmt välkommen att kontakta mig för ett första möte.