Jag är legitimerad psykolog med specialist kompetens i counselling psykologi och doktor i psykologi (DPsych).  Jag slutförde min akademiska utbildning i Storbritannien, London där jag varit kliniskt verksam i ett antal år inom både primärvården (NHS) och Maudsley Hospital i London. För närvarande läser jag även till psykoterapeut vid Stockholms universitet med psykodynamiskt inriktning. Jag har tidigare jobbat inom offentlig psykiatrisk verksamhet (Sahlgrenska och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus) med både barn, ungdomar och vuxna och har därför en bred erfarenhet av att möta människor med olika former av frågeställningar och psykiskt lidande. Vid sidan om min privata verksamhet är jag anställd som specialistpsykolog inom Närhälsan i Göteborg . Jag erbjuder både långtids-och korttids terapier och har erfarenhet att jobba med depression, ångest, fobier, tvångstankar, ätstörningar, relationsproblem, svartsjuka, snabba känslosvängningar, destruktiva livsmönster och mycket mer. Det kan också vara så att du inte upplever något av ovanstående men du känner dig vilsen, tom eller död inombords, eller att allting känns meningslöst. 

Psykodynamiskt terapi handlar om att hjälpa dig att bli mer nyfiken på dig själv och dina tankar, känslor och beteendemönster, som så ofta är omedvetna och skapa en bättre förståelse för var dessa mönster kommer ifrån. Psykodynamisk terapi handlar därför om att tänka på och ställa frågor om dig själv och ditt sinne. Följaktligen handlar terapi inte om att bli 'botad', snarare är det en utforskande process mot större insikt och förståelse.  Jag anser dock att en trygg, tillitsfull och icke dömande terapirelation är grunden i vårt arbete. 

Du kan läsa mer om mig här: 
https://se.linkedin.com/in/paniz-samsami-25baa18