Jag är legitimerad psykoterapeut inom KBT sedan 2011, med vidareutbildning inom Missbruk/Beroende samt inom Schematerapi, som är en vidareutveckling av KBT för genomgripande känslomässiga problem. Jag har arbetat med samtal och terapi ca 20 år, samt tidigare med administration inom näringslivet. Allt sammantaget har jag en bred erfarenhet av hur det är ute i verkligheten, att kunna hjälpa människor som befinner sig i kris, eller hitta strategier för vanliga problem som ex-vis sömnstörningar, panikångest, social fobi, oroliga tankar, nedstämdhet/depression, självkänsla.

KBT är både yta och djup, dvs man behöver förändra sina beteenden, men också förstå orsakerna till varför man upprepar vissa mönster. Orsakerna till att man söker hjälp varierar mycket, men det handlar om svårigheter som påverkar livskvaliteten. Det kan vara livshändelser som gör att livet inte fungerar, situationer och tankar som ger ångest, traumatiska händelser som man inte kan hantera, en stressig tillvaro, upprepning av negativa mönster i relationer. Det kan handla om att förbättra vissa förmågor, som att tala inför grupp, Många kämpar med dålig självkänsla eller andra svårigheter som gör att tillvaron begränsas. Du kanske har mått dåligt hela ditt liv. Du behöver inte ha en tydlig bild av alltsammans för att komma hit, utan vi arbetar tillsammans för att förstå hur problemen utvecklats.

Läs gärna mer på min hemsida: http://www.olanderkbt.se/
Välkommen att kontakta mig!