Jag har en lång erfarenhet av behandlingsarbete både inom psykiatrisk verksamhet som privat. Mitt stora intresse har resulterat i kontinuerlig utbildning både inom modern affektiva teori som relationell och compassion teori.Jag har även handledarkompetens och är specialist inom klinisk psykologi.
Mitt mål med verksamheten är att hjälpa  de sökande till bättre  självkänsla insikt förståelse och bättre självkännedom.
Förstå känslorna språk.