Jag arbetar främst med kbt-inriktad psykoterapi.  Jag har specialiserat mig på OCD och jag har även lång erfarenhet av kronisk sjukdom, t.ex. cancersjukdomar. Jag har jobbat inom cancervården under många år. Jag arbetar även med patienter med posttraumatiska svårigheter främst utifrån metoden prolongued exposure. Jag jobbar med relationer och tar även emot par för parsamtal. Jag tar emot emot alla åldersgrupper från 15 år och uppåt.