Vera Råberg är utbildad i psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi, känslofokuserad psykoterapi, Compassion Focused Therapy (CFT), Acceptance Commitment Therapy (ACT) och arbetar med medveten närvaro/mindfulness, stresshantering, avslappning samt kroppskännedom. Vera arbetar integrativt och relationellt vilket innebär att psykoterapin anpassas efter den hjälpsökandes behov och målsättning genom att integrera olika psykoterapeutiska metoder och där terapin alltid genomsyras av ett relationellt förhållningssätt.
Vera har även lång erfarenhet av arbeta med fysisk hälsa och hur man genom kost, sömn och fysisk aktivitet kan uppnå en hållbar livsstil som främjer såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande i alla åldrar.