Min grundutbildning är skötare. Därefter utbildade jag mig till psykoterapeut och senare till psykoanalytiker. Jag har lång erfarenhet av arbete med psykoterapier som privatpraktiserande psykoterapeut. I min verksamhet har jag mött människor i kris, med relationsproblem, med traumatiska erfarenheter. Det kan också ha handlat om att självkänslan sviktat och/eller att existentiella frågeställningar har accentuerats. Funderingar kring sexualitet har inte varit ovanligt. 

Jag arbetar med både korta och långa terapier samt psykoanalys. Det psykoanalytiska perspektivet är min utgångspunkt i min förståelse av människan. I mötet med någon som söker psykoterapi, är det viktigaste för mig, vem den är som jag får förtroende att arbeta med. Jag söker nå fram till en gemensam förståelse av problem och svårigheter samt på vilket sätt det passar den som söker, att arbeta och om det sammanfaller med min kompetens. I det första mötet får du möjlighet att lägga fram dina behov. Under det första samtalet stämmer vi också av om det känns möjligt att göra ett gemensamt arbete. När du bokar tid hos mig vill jag gärna att vi talas vid helt kort per telefon innan besöket för att stämma av och lämna ut portkoden. Du når mig på telefon enligt ovan. Du kan också lämna ditt telefonnr så ringer jag upp. Mottagningen ligger på Södermalm, Timmermansgatan 17. Välkommen att ta kontakt!