Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT.  Jag har lång erfarenhet av att arbeta med stress- och utmattning, depression och olika ångesttillstånd inom primärvården. 

Driver egen mottagning sedan 2016 där jag tar emot klienter för KBT, psykologisk rådgivning, utbildningsterapi och handledning. Har avtal med Region Skåne och tar emot remisser inom Vårdval psykoterapi. Har även avtal med Lunds Universitet där jag erbjuder samtalsstöd till anställda.